आनंदमाइड: विज्ञानाला आतापर्यंत काय माहिती आहे?

आनंदमाइडचा शोध फक्त 1980 मध्ये लागला होता. हे नैसर्गिकरित्या उद्भवणारे कॅनाबिनॉइड आहे जे मेंदूतील एंडोकॅनाबिनॉइड रिसेप्टर्सला बांधते ज्यामुळे आनंदाची भावना निर्माण होते.......